Používame cookies, aby sme vám ponúkli ten najlepší užívateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny vášho nastavenia, predpokladáme, že vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke ČP INVEST. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?
Pokračovať

Fond globálnych značiek ČP INVEST

Základne údaje

Fond je určený investorom, ktorí sa rozhodli pre uloženie svojich prostriedkov minimálne na 8rokov a očakávajú za to vyššiu mieru výnosov. Podielnici fondu profitujú predovšetkým na výnose z akcií silných, svetovo vychýrených firiem. Portfólio tvorí výber z 100 spoločností, ktoré vlastnia najhodnotnejšie obchodné značky na svete

Stupeň rizika

Nízke

Vysoké

Stredné

Vysoké

0

1

2

3

4

5

6

7

Investičný horizont

podľa nastavenia

viac ako 8 rokov

Zhodnotenie

Nízke

Vysoké

Stredné

Vysoké

Prečo investovať do Fondu globálnych značiek?

 • Konzumná spoločnosť
  Bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. S tým rastie i podiel spotreby domácností na HDP, ktorý sa pohybuje od 60 % v SR až k 70 % v USA. Značná časť príjmov domácností je utratená za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú zvlášť nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou, svetovo známou značkou.
 • Vernosť značke
  Nie len v prípade luxusného tovaru zachovávajú spotrebitelia vernosť obľúbenej značke. Tento trend sa v stále väčšej miere objavuje taktiež u tovarov občasnej spotreby.
 • Stabilita
  Veľké nadnárodne spoločnosti dokážu vďaka značnému trhovému podielu a sile značky vykryť krátkodobé výkyvy trhu.
 • Kvalifikovaný výber investičných titulov
  Do portfólia Fondu globálnych značiek sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych parametrov (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencií) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácií portfólia).
 • Zaistenie menového rizika
  Menové riziko je zaisťované, čo prispieva k zníženiu volatility (kolísavosti) hodnoty portfólia.
 • Hodnoty minimálnych nákupov
  Prvý nákup: 3 000 CZK. Ďalšie nákup: 500 CZK. Minimálna výška pravidelné investície:500 CZK.

Podrobné informácie

Celý názov fondu: Fond globálních značek otevřený podílový fond, ČP INVEST investiční společnost, a.s.
Marketingové označenie fondu: Fond globálnych značiek ČP INVEST
Zameranie fondu: akciový
Založený: 1993 v 2.vlne kupónovej privatizácie, otvorený od 15. 11. 2001
Depozitár:

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Číslo bankového účtu: 255073383/7500 (účet vedený v EUR)
Audítor: Ernst & Young Audit, s.r.o.
Identifikácia cenného papiera: podielový list na meno, zaknihovaný, v menovitej hodnote 1 Kč
ISIN: CZ0008471778
Pôvodný názov fondu: AAA
Pôvodné ISIN fondu: CZ0008470358
Mena fondu: CZK
Vstupný poplatok pre nákup - jednorazové investície: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3 %
od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč - 2 %
nad 3 000 000 Kč - 1 %
Vstupný poplatok pre nákup - program pravidelného investovania: do 99 999 Kč - 4 %
od 100 000 Kč do 499 999 Kč - 3,7 %
od 500 000 Kč do 999 999 Kč - 3,3 %
od 1 000 000 Kč do 2 499 999 Kč - 3 %
nad 2 500 000 Kč - 2,5 %
Minimálna výška prvého nákupu:

3000 CZK

Minimálna výška ďalšieho nákupu: 500 CZK
Minimálna výška pravidelné investície: 500 CZK
Výstupný poplatok: 0 CZK
Ročný poplatok: 2,2 %
Forma výplaty zhodnotenia: reinvestícia 100 % (platí od 15.11.2001)
 

Investičná stratégia

 

Fond je určený dynamickým investorom s dlhodobým investičným horizontom, ktorí môžu na kratší čas akceptovať i výraznejšie kolísanie hodnoty svojej investície. Cieľom investičnej politiky Fondu je rast hodnoty jeho majetku a zároveň snaha minimalizovať riziká a zaistiť vysokú likviditu.
Portfólio je tvorené výberom z 100 prvotriednych akcií kapitálovo silných spoločností, ktoré disponujú najsilnejšími a najhodnotnejšími globálnymi značkami. Investičná téza je založená na skutočnosti, že bohatstvo domácností v dlhodobom horizonte rastie. Podiel spotreby na HDP sa vo svete pohybuje až k hranici 70%. Značná časť príjmov domácností je minutá za spotrebný tovar a služby. Z toho profitujú hlavne nadnárodné spoločnosti disponujúce významnou značkou (brand name), pretože si môžu dovoliť vyššie ceny.
Fond investuje do týchto titulov, ktorých zoznam každoročne stanovuje spoločnosť Interbrand a publikuje časopis Bussinesweek.

 

Do portfólia Fondu sa konkrétne tituly nakupujú na základe analýzy kvalitatívnych (významné postavenie na trhu, komparatívne výhody oproti konkurencii) i kvantitatívnych parametrov (nadpriemerné hodnoty finančných ukazovateľov v rámci sektoru a ich časová stabilita, príspevok titulu k diverzifikácii portfólia). Menové riziko je zaisťované a prispieva k zníženiu volatility Fondu.

 

Výkonnosť fondu a graf

Aktuálne hodnoty majetku ku dňu 23.11.2015

Vlastný kapitál na podielový list 1.4899 Kč
Výkonnosť fondu za 1 mesiac 0.74 %
Výkonnosť fondu za 3 mesiace 6.75 %
Výkonnosť fondu za 6 mesiacov -3.27 %
Výkonnosť fondu za 12 mesiacov 1.54 %
Výkonnosť fondu od začiatku roku 1.81 %
Výkonnosť fondu za 3 roky 36.15 %
Výkonnosť fondu za 3 roky p.a. 10.83 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov 44.89 %
Výkonnosť fondu za 5 rokov p.a. 7.7 %
Výkonnosť fondu za rok 2014 3.55 %
Výkonnosť fondu za rok 2013 25.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2012 13.84 %
Výkonnosť fondu za rok 2011 -7.34 %
Výkonnosť fondu za rok 2010 11.17 %
Výkonnosť fondu za rok 2009 33.48 %
Výkonnosť fondu za rok 2008 -38.81 %
Výkonnosť fondu za rok 2007 0.04 %
Výkonnosť fondu za rok 2006 9.15 %
Výkonnosť fondu za rok 2005 2.56 %
Výkonnosť fondu za rok 2004 8.02 %
Výkonnosť fondu za rok 2003 17.12 %
Výkonnosť fondu za rok 2002 -12.47 %
 

Graf

 

Tabuľkový výpis

Dátum platnosti kurzu Hodnota podielového listu Posledná zmena

Kam ďalej

Ako sa stať klientom Tlač zostavy

Máte otázku? Neviete ako správne investovať?

Spýtajte
sa online

Máte otázku, pripomienku, potrebujete poradiť?
Neviete ako správne investovať?
Pýtajte sa. Sme tu pre vás. Online.

+420 281 044 198

Zo slovníka:

Akcie
Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku.
Diskont
Rozdíl mezi vlastním kapitálem na jeden cenný papír (akcie, podílový list) vydaný fondem a jeho kursem na veřejném trhu.

Investičný slovník