Používame cookies, aby sme vám ponúkli ten najlepší užívateľský zážitok. Pokiaľ budete pokračovať bez zmeny vášho nastavenia, predpokladáme, že vám nevadí prijímať všetky cookies na stránke ČP INVEST. Samozrejme, môžete si naše cookies kedykoľvek zablokovať. Chcete vedieť viac o cookies?
Pokračovať

Národná banka Slovenska - registrácia, metodika

Proces / metodika udelenia povolenia pre Sprostredkovateľa investičných služieb

Sprostredkovateľ investičných služieb je právnická alebo fyzická osoba, ktorá nie je oprávnená poskytovať inú investičnú službu ako prijímanie a postupovanie pokynov klienta týkajúcich sa zastupiteľných cenných papierov a podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov vydaných zahraničnými správcovskými spoločnosťami a obstarávanie vydávania a vrátenia takýchto cenných papierov za podmienok uvedených v zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") na základe povolenia Národnej banky Slovenska (ďalej len "NBS").

Ako postupovať

Ako postupovať pri podaní žiadosti o udelenie povolenia na výkon činnosti sprostredkovatel'a investičných služieb Národnej banke Slovenska:

Ako postupovať - fyzická osoba

Ako postupovať - právnická osoba

Metodika NBS

Základné informácie k metodike NBS

V prípade otázok vám vysvetlenie poskytnú pracovníci ČP INVEST.

Kam ďalej

Ako sa stať klientom

Máte otázku? Neviete ako správne investovať?

Spýtajte
sa online

Máte otázku, pripomienku, potrebujete poradiť?
Neviete ako správne investovať?
Pýtajte sa. Sme tu pre vás. Online.

+420 281 044 198

Zo slovníka:

Akcie
Cenný papír reprezentující podíl na podniku. Majitel akcie je spolumajitelem příslušného podniku.
Diskont
Rozdíl mezi vlastním kapitálem na jeden cenný papír (akcie, podílový list) vydaný fondem a jeho kursem na veřejném trhu.

Investičný slovník